Amentü
Amentü, mü’minlerin iman etmeleri yani inanmaları zorunlu olan esasları belirten özel bir kavramdır. Amentü kelime olarak Arapça’da “iman ettim” demektir. Amentü Müslümanların çok küçük yaşlarda öğrendikleri, ezbere tıkır tıkır okudukları kısacık Arapça bir metindir: Âmentü billâhi ve melâiketihi ve kütübihî ve rusülihî vel yevmi’l-âhiri ve bil kaderi hayrihî ve şerrihî minallâhi teâlâ ve’l-ba’sü bade’l-mevt hakkun eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resulühû. Bunu okuduğumuzda şöyle demek isteriz: “Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, iyi ve kötü her şeyin Allah’tan geldiğine iman ettim. Ölümden sonra dirilmek de haktır. Ben şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve Muhammed O’nun kulu ve elçisidir.”