Ahiret
Ahiret dünyadan sonraki hayat anlamında kullanılan ifadedir. Müslümanlar dünyadan sonraki hayata yani ahirete inanırlar. Ahirete iman etmek imanın şartlarından biridir. Dünyadayken güzel güzel yaşayanlar, temiz bir hayat sürenler, haksızlık etmeyip birbiriyle iyi geçinen insanlar ahirette de kol kola gezerler.